فن فشارقوی
فن های سانتریفوژفشار قوی درسایزهای300میلیمتر تا1000میلیمترتولیدمیشود
  
  بدنه این مدل فن از  ورق فولادی و باپوشش رنگ پودری می باشد

فن های سانتریفوژفشارقوی مناسب هوادهی با فشار بالا
  از طریق کانال یا لوله می باشد

موارد استفاده این مدل فن در کوره ها  پرورش ابزیان  وحفرچاه   میباشد

میزان هوادهی این مدل فن 1000 الی 40000 مترمکعب درساعت میباشد

سانتریفوژفشارقوی بصورت کوپل مستقیم تولید میگردد