سانتریفوژ فوروارد


فن های سانتریفوژفوروارددرسایزهای135میلیمتر تا1000میلیمترتولیدمیشود
  
جنس بدنه این مدل فن از ورق گالوانیزه ودر موارددرخواستی با ورق فولادی و پوشش رنگ پودری تولید میگردد

فن های سانتریفوژفورواردمناسب تخلیه وهوادهی فضاهای بزرگ وتخلیه یا هوادهی از طریق کانال می باشد

موارد استفاده این مدل فن در صنایع برودتی وتاسیسات  کارخانه جات  ازمایشگاه ها  هودهای صنعتی وازمایشگاهی   میباشد

میزان قدرت تخلیه این مدل فن 700 الی 110000 مترمکعب درساعت میباشد

سانتریفوژفوروارد در 2مدل کوپل مستقیم وکوپل غیر مستقیم (فولی وتسمه )تولید میگردد