سانتریفوژ بکوارد

فن های سانتریفوژبکوارددرسایزهای225میلیمتر تا2000میلیمترتولیدمیشود
  
جنس بدنه این مدل فن از ورق گالوانیزه ودر موارددرخواستی از ورق فولادی با پوشش رنگ پودری تولید میگردد

فن های سانتریفوژمناسب تخلیه فضاهای بزرگ وتخلیه از طریق کانال می باشد

موارد استفاده این مدل فن در صنایع  کارخانه جات  رستورانها  اماکن عمومی و .... میباشد

میزان قدرت تخلیه این مدل فن 500 الی 80000 مترمکعب درساعت میباشد

سانتریفوژبکوارد در 2مدل کوپل مستقیم وکوپل غیر مستقیم (فولی وتسمه )تولید میگردد