صنایع تهویه هواسازان پاک در سال1374 به منظورتولید هواکش های صنعتی وخانگی تاسیس شد

مجموغه تولیدات این شرکت از مرغوبترین نوع مواد اولیه وبا تجهیزات پیشرفته ودقت بسیار بالا تهیه وتولید می گردد

تولیدات این شرکت شامل: انواع هواکس های صنعتی(سانتریفوژ- کانالی- سقفی کلاهک دار-جت فن کانالی ودیواری) و

 هواکش های خانگی(لوکس و فلزی) می باشد

صنایع تهویه هواسازان پاک پس از سالها تلاش مستمر وانجام اصلاحات لازم واقداماتی مانند افزایش میزان هوادهی --فشار استاتیکی-

کاهش صدا ومصرف حداقل قدرت الکتروموتور توانسته رضایت خاطر مشتریان را حاصل نماید

بر این باوریم که با ارائه خدمات مطلوب گامی بلند در جهت خود کفایی واعتلای نام ایران اسلامی بر داریم